Datamatiker bøger

Her er der en oversigt af de bøger, som vi brugte da jeg gik på datamatiker uddannelsen i perioden 2013-2016. Jeg har inddelt bøgerne i 1-4 semester, så du kan få et overblik af hvornår på uddannelsen vi har brugt bøgerne. Jeg har også delt mit afgangsprojekt på datamatiker uddannelsen, hvis du er interesseret i at se det.

Jeg kan varmt anbefale bøgerne, da de alle tager fat i vigtige emner indenfor Computer Science. De giver dig en god baggrundsviden, som vil hjælpe dig meget i din karriere som programmør.

1. semester

David J. Barnes and Michael Kölling
Objects First with Java, a practical introduction using Blue J, fifth edition

objects first with java

Frank M. Carrano, Janet J. Prichard
Data Abstraction & Problem Solving with Java, 3 Edition

Data Abstraction & Problem Solving with Java, 3 Edition

Craig Larman
Applying UML and Patterns, an introduction to Object-oriented analysis and design
and the Unified Process, third edition

Applying UML and Patterns

Henrik Kjær, m.fl.
Organisation 4. udgave

2. semester

Elmasri & Navathe
Fundamentals of Database Systems, 6 edition

Fundamentals of Database Systems, 6 edition

Dave Chaffey
E-Business and E-commerce Management, fifth edition

E-Business and E-commerce Management, fifth edition

Deitel, Deitel og Choffnes
Operating Systems Third Edition, International Edition

Operating Systems Third Edition, International Edition

3. semester

Andrew Troelsen: Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, 6th edition

Andrew Troelsen: Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, 6th edition

4. semester

Systemudviklingsmetode/System development
Ian Sommerville: Software Engeneering, 9. edition

Ian Sommerville Software Engeneering, 9. edition

Mike Cohn
User Stories Applied, For Agile Software Development

User Stories Applied, For Agile Software Development

Hvis du mangler flere gode bøger om programmering, er du velkommen til at kontakte mig her på tb@tbcoding.dk. Du er også velkommen til at sende en liste med andre gode bøger om programmering, da jeg er meget interesseret i at udvide min horisont som programmør.

Mvh Thomas Bonderup – TB Coding