Datamatiker bøger

Her er der en oversigt af de bøger, som vi brugte da jeg gik på datamatiker uddannelsen i perioden 2013-2016. Jeg har inddelt bøgerne i 1-4 semester, så du kan få et overblik af hvornår på uddannelsen vi har brugt bøgerne. Jeg har også delt mit afgangsprojekt på datamatiker uddannelsen, hvis du er interesseret i at se det.

Jeg kan varmt anbefale bøgerne, da de alle tager fat i vigtige emner indenfor Computer Science. De giver dig en god baggrundsviden, som vil hjælpe dig meget i din karriere som programmør.

1. semester

David J. Barnes and Michael Kölling
Objects First with Java, a practical introduction using Blue J, fifth edition

objects first with java

Frank M. Carrano, Janet J. Prichard
Data Abstraction & Problem Solving with Java, 3 Edition

Data Abstraction & Problem Solving with Java, 3 Edition

Craig Larman
Applying UML and Patterns, an introduction to Object-oriented analysis and design
and the Unified Process, third edition

Applying UML and Patterns

Henrik Kjær, m.fl.
Organisation 4. udgave

2. semester

Elmasri & Navathe
Fundamentals of Database Systems, 6 edition

Fundamentals of Database Systems, 6 edition

Dave Chaffey
E-Business and E-commerce Management, fifth edition

E-Business and E-commerce Management, fifth edition

Deitel, Deitel og Choffnes
Operating Systems Third Edition, International Edition

Operating Systems Third Edition, International Edition

3. semester

Andrew Troelsen: Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, 6th edition

Andrew Troelsen: Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, 6th edition

4. semester

Systemudviklingsmetode/System development
Ian Sommerville: Software Engeneering, 9. edition

Ian Sommerville Software Engeneering, 9. edition

Mike Cohn
User Stories Applied, For Agile Software Development

User Stories Applied, For Agile Software Development