Master i Datalogi og Informatik

0
1128

Året er nu 2020 i januar måned, og jeg er nu færdiguddannet med min professionsbachelor i softwareudvikling. Mange tanker går igennem mit hoved nu når jeg lige er blevet færdiguddannet. Skal jeg begynde at arbejde igen, skal jeg læse videre eller jeg skal jeg tage ud og rejse. Verden står åben for en masse nye spændende eventyr, og jeg skulle så finde ud af hvad der så skulle ske i mit liv fremadrettet.

Jeg flyttede tilbage i 2018 fra Aalborg til Odense for at studere min professionsbachelor i softwareudvikling. Jeg fik mig med tiden etableret mig godt i Odense, og jeg blev glad for at bo i Odense, da jeg synes Odense har meget at byde på som studieby.

Jeg valgte at læse videre med 2 år mere på en master i datalogi og informatik på Roskilde Universitet. Roskilde ligger på Sjælland så jeg pendlede til og fra studiet fra Odense i hele den 2 årige periode. Det var en togtur på ca 1 time og 20 minutter hver vej. Togturen passede lige med at jeg kunne læse op til dagens undervisning om morgen, og så kunne jeg gå igennem noter fra dagens undervisning senere på dagen, når jeg skulle med toget tilbage til Odense.

Ved siden af studiet har jeg arbejdet som freelance it-konsulent på deltid.

Master i Datalogi og Informatik

Uddannelsens opbygning

En master i datalogi og informatik er en engelsksproget kandidat uddannelsen baseret på to fag med datalogi og informatik. Datalogi går i dybden med teorien inden i computeren, hvor informatik går i dybden med teorien uden for computeren. Det var en uddannelse som jeg kunne komme direkte ind på med en professionsbachelor i softwareudvikling.

Uddannelsen skifter mellem de to fag områder hvert semester. Jeg startede i vinteren 2020 med informatik fag om foråret, hvor jeg så senere på året havde datalogi fag om efteråret. I forhold til valg at fag fulgte jeg den standard guide, som er udstedt af uddannelsen, så jeg fik opfyldt alle basis fag for at kunne gennemføre uddannelsen. Alt dette blev jeg grundigt instrueret i, da jeg startede på uddannelsen.

Corona situationen opstod i starten af mit uddannelsesforløb. Stort set alle eksamen blev foretaget online med en blanding af fysisk og online undervisning.

1 semester

På første semester havde jeg 5 ects point, som jeg kunne bruge på et valg fag. Her valgte jeg faget programming for security, og så skulle jeg havde et større informatik fag (BUITA) og et informatik gruppeprojekt.

Programming for Security

Programming for security gav en fundamental introduktion til it-sikkerhed og teorien bag kombineret med hands-on programmerings opgaver, så jeg og mine medstuderende også fik muligheden for at implemere it-sikkerhed bla. Kryptografi såsom symmetric-key, public-key, crptopgrahic hash function implementeret i programmeringsproget Java.

Eksamen bestod af en online eksamen, hvor jeg skulle trække et spørgsmål ud fra et bredt pensum.

Informatics core area (BUITA)

Dette kursus var sådan et grundkursus i informatik bestående af 4 hovedemner.

  • System Development and Design (SDD).
  • Evaluation of IT usage (EIT).
  • Implementation and Change Management (ICM).
  • IT security (ITS).

Kurset brugte bogen Software Systems Architecture: Working with Stakeholders Using Viewpoints and Perspectives af Eoin Woods and Nick Rozanski.

Kurset gik i dybden med software arkitektens rolle og hvad det indebærer at arbejde med software arkitektur. Det jeg lærte på kurset, skulle jeg så samtidig bruge i et gruppeprojekt, som kørte ved siden af undervisningen.

Eksamen bestod af en online eksamen, hvor jeg skulle trække et spørgsmål ud fra et bredt pensum.

Informatics: Project portfolio

Dette fag bestod af et gruppeprojekt, som jeg lavede i samarbejde med en virksomhed. Jeg var med i større gruppe på 5 personer, hvor vi hjalp en virksomhed med udarbejde af en software arkitektur til deres produkt. Her arbejdede vi en del af tiden ude hos virksomheden for at interviewe relevante stakeholders og få feedback på vores arbejde.

Eksamen bestod af en online gruppeeksamen baseret på en refleksionsrapport.

2. Semester

På andet semester havde jeg igen 5 ects point et valg fag. Her valgte jeg faget theoretical computer science, og så skulle jeg have et grundlæggende datalogi fag med et tilhørende gruppeprojekt.
Theoretical Computer Science
Valgfaget går igennem meget af det helt grundlæggende teori indenfor datalogi og dets matematiske aspekter med bla. Automate theory med combinational logic, finite-state machine, pushdown automaton og turing machines. Der var også introduktion til lambda calculus og compiler teori med context-free grammars og regular expressions.

Det var et teoretisk og matematisk tungt fag. Jeg synes faget hjalp mig med at få et bedre overblik over datalogi og dets områder samt et bedre historisk perspektiv af hvordan computere har udviklet sig gennem tiden. Faget hjalp mig også med at blive bedre til at tænke logisk, og jeg fik helt nye værktøjer til at løse forskellige typer af problemer (problem solving), og hvilke problemer der ikke kan løses.

Eksamen blev afholdt online, hvor jeg skulle trække spørgsmål i et bredt pensum som skulle forberede mig på.

Mandatory Core Topics (RAWDATA)

Faget var inddelt i 3 hovedområder.

  • Data og databaser.
  • Data kommunikation og netværk med fokus på web services.
  • Udvikling og responsive applikationer.

Faget går igennem teorien bag hvert hovedområde, som jeg så skulle bruge i et gruppeprojekt, som blev lavet sideløbenden med undervisningen. Det er sådan et klassisk datalogi full stack udvikling kursus, som er rigtig godt skruet sammen.

Data og databaser gav en grundlæggende introduktion til databaseteori med den relationelle model, relational algebra, sql, database design, E-R modeller og avanceret database teknikker. Derefter fik jeg undervisning i computer netværk, protocoller, API’er med et ASP.NET fokus. Til sidst fik jeg undervisning i udvikling af frontend.

Eksamen blev afholdt online, hvor jeg skulle trække spørgsmål i et bredt pensum som skulle forberede mig på.

Computer Science: Project portfolio

Jeg arbejdede her i et 4 personer gruppeprojekt, hvor jeg arbejdede på en IMDb film applikation baseret på en 3 lags arkitektur. Frontenden bestod af en single-page applikation udviklet i JavaScript og Knockout med bootstrap design i HTML og CSS. Backend bestod af ASP.NET som blev brugt til udvikling af middleware til kommunikation ned til en database med avanceret funktionalitet til søgning af film og skuespillere.

Eksamen bestod af en online gruppeeksamen, hvor vi først lavede en præsentation og så gik vi ellers igennem koden fra frontend ned til middleware og så videre ned til databasen.

3. Semester

På tredje semester skulle jeg vælge 3 valg fag og så valgte jeg at arbejde på et informatik gruppeprojekt omkring misinformation og disinformation online.

Artificial Intelligence and Deep Learning

Dette valgfag gav en grundlæggende introduktion til artificial intelligence (AI), machine learning og deep learning. Faget startede ud helt fra bunden med udvikling af simple neural network. Jeg husker at vi fik til opgave at arbejde med backpropagation algorithmen i hånden ved at skrive på papir. Jeg skulle også implementere et neural network fra bunden og lave mine egne datasets. Faget gav en god introduktion til mange af de forskellige typer af arkitekturer med feed forward networks, convolutional neural networks, recurrent neural networks og long short term memory. Vi brugte primært Jupyter notebooks, TensorFlow og Keras High level API.

Eksamen var baseret på et mini projekt, hvor jeg arbejdede med deep learning til skadesprognose på flymotorer.

Project Management

Project Management valgfaget gik igennem stort set alle aspekter indenfor projektledelse. Faget gav et godt overblik over hvad det vil sige at lave projektledelse, og hvad projektlederens rolle er. Faget kom vidt omkring og havde et bredt pensum, hvilket gjorde at jeg fik indblik i en masse nye områder som jeg ikke kendte til. Faget var baseret på bogen: Project Management – theory and practice af Bjarne Kousholt.

Eksamen bestod af en refleksionsrapport, hvor jeg skulle reflektere over et tidligere projekt og så inddrage teori fra kurset.

Research Seminar in Computer Science

Dette fag gav en introduktion til hvordan man laver forskning indenfor datalogi, og hvordan man skriver akademisk og præsentere forskningsartikler. Faget hjælper os studerende med at forberede os på vores master thesis projekt, som jeg skulle lave det efterfølgende semester.

Selve eksamen bestod af en præsentation hvor jeg præsenterede mit master thesis emne og skulle gå udvalgte peer-reviewed forskningsartikler.

Project in informatics

Gruppeprojektet på dette semester omhandlede misinformation og disinformation online, hvor jeg og to andre udviklede et simpelt fact-checking system med deep learning. Vi fik studeret hvordan misinformation og disinformation opstår online. Derudover fik vi lavet et spørgeskema og vi fik interviewet en journalist for at høre nærmere om hvordan journalister arbejder med fact-checking.

Gruppeeksamen blev afholdt fysisk, hvor vi først lavede kort demo af vores projekt, og så var der efterfølgende spørgsmål til projektet.

4. Semester

Det sidste semester bestod udelukkende af mit master thesis projekt.

Master thesis Project

I mit master thesis projekt lavede jeg forskning i grøn energi omhandlende peak-shaving i virtual power plants. Det handler kort sagt om at bruge algoritmer til at forudsigelse hvornår strømmen er dyrest og billigst, og så bruge batterier til at lade og aflade på de mest optimale tidspunkter i løbet af dagen for at reducere peak-perioder med høj belastning på elnettet.

Eksamen blev afholdt online, hvor jeg skulle forsvaret mit master thesis projekt med et præsentation og svare på spørgsmål.

Refleksion over uddannelsen

Jeg synes uddannelsen har været utrolig givende, da jeg har fået indblik og lært hvordan man laver forskning indenfor datalogi. Det havde jeg ikke så meget erfaring med før, da jeg har en datamatiker uddannelse og en professionsbachelor i softwareudvikling, som er noget mere praktisk anlagt.

Roskilde universitet lægger meget vægt på gruppebaseret projektarbejde. Jeg har lært utrolig meget omkring hvad det vil sige at arbejde i en gruppe, og jeg har fået trænet mine kommunikationsfærdigheder markant, især på engelsk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here